Wet Arbeid Vreemdelingen

De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is.

Werkgevers mogen werknemers met een andere nationaliteit voor zich laten werken mits aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan. De werkgever is verplicht te controleren of zijn werknemers in Nederland mogen werken. Een werkgever die een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich laat werken, riskeert een boete.

Ga verder naar Wet arbeid vreemdelingen (directe link naar betreffende wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl).