Werkloosheidswet (WW)

De Werkloosheidswet (WW) is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering die daarin wordt geregeld. Deze wet zorgt ervoor dat werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering garandeert.

Ga verder naar de Werkloosheidswet (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).