Warenwetbesluit liften 2016 - Artikel 18 - Keuring gebruiksfase

Voor explosieveilig materieel, drukvaten van eenvoudige vorm en liften zijn vanaf 20 april 2016 nieuwe Europese regels van toepassing. Op deze pagina leest u alles over de Warenwetbesluit liften 2016 - Artikel 18 - Keuring gebruiksfase.

Ga naar Warenwetbesluit liften 2016 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)