Warenwet artikel 7 - Certificatie

Artikel 7 van de Warenwet gaat over certificatie.

Ga naar Warenwet artikel 7 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)