Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.
In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staat wat werkgever en werknemers in de eerste twee ziektejaren moeten doen.

Ga naar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)