Fiscale regeling bedrijfssport

De verstrekking of vergoeding van bedrijfsfitness is onder bepaalde voorwaarden onbelast. Onder bedrijfsfitness wordt verstaan: conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht.

Ga naar Fiscale regeling bedrijfssport