Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie

Bijlage XVIIf. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder f, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie.

Document: WSCS-VT Machinist Verreiker met Hijsfunctie

Onder beheer van:

CCvD-TCVT
p/a Stichting TCVT
Postbus 154
3990 DD Houten

www.TCVT.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Verreiker met Hijsfunctie