Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan

Bijlage XVIIa behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder a, Arbeidsomstandighedenregeling: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan (document: WSCS-VT Machinist Mobiele Torenkraan). Dit document is onder beheer van CCvD-TCVT. Ga naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan