Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan

Bijlage XVIIa. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder a, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan.

Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Torenkraan

Onder beheer van:
CCvD-TCVT
p/a Stichting TCVT
Postbus 154
3990 DD Houten

www.TCVT.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Torenkraan