Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan

Bijlage XVIIc. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder c, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema personen: voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan.

Document: WSCS-VT Machinist Mobiele Kraan

Onder beheer van:

CCvD-TCVT
p/a Stichting TCVT
Postbus 154
3990 DD Houten

www.TCVT.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan