Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan

Bijlage XVIIc behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder c, Arbeidsomstandighedenregeling: Werkveldspecifiek certificatieschema personen: voor het persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan (document: WSCS-VT Machinist Mobiele Kraan). Dit document is onder beheer van CCvD-TCVT. Ga naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Mobiele Kraan