Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Kleine Funderingsmachine

Bijlage XVIIg. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder g, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist kleine Funderingsmachine.

Document: WSCS-VT Machinist Kleine Funderingsmachine

Onder beheer van:

CCvD-TCVT
p/a Stichting TCVT
Postbus 154
3990 DD Houten

www.TCVT.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Kleine Funderingsmachine