Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

Bijlage XVIId. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie.

Document: WSCS-VT Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

Onder beheer van:

CCvD-TCVT
p/a Stichting TCVT
Postbus 154
3990 DD Houten

www.TCVT.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie