Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan

Bijlage XVIIe. behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder e, Arbeidsomstandighedenregeling: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan (document: WSCS-VT Machinist Autolaadkraan). Dit document is onder beheer van CCvD-TCVT. Ga naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Machinist Autolaadkraan