Besluit aanstellingskeuringen

De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen bepalen de gang van zaken bij aanstellingskeuringen. Op deze pagina leest u meer over het Besluit aanstellingskeuringen.

Ga naar Besluit aanstellingskeuringen (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)