Arbowet artikel 6 - Voorkoming en beperking ongevallen met gevaarlijke stoffen

Artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gaat over voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Ga verder naar Arbowet artikel 6 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)