Arbowet artikel 28 - Stillegging van het werk

In artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vind je meer informatie over het stilleggen van het werk. 

Ga naar Arbowet artikel 28 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).