Arbowet artikel 12- Samenwerking, overleg en bijzondere rechten

In artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vind je meer informatie over de samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers.

Ga naar Arbowet artikel 12 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).