Arboregeling artikel 5.2 - Inrichting beeldschermwerkplek

In artikel 5.2 van de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) vind je meer informatie over de inrichting van de beeldscherm werkplek.

Ga naar Arboregeling artikel 5.2 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).