Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3a - Trillingen

Hoofdstuk 6, afdeling 3a van het Arbobesluit gaat over de bepalingen uit de Europese richtlijn 'Trillingen'. Hierin worden onder andere grenzen aangegeven voor de mate waarin werknemers mogen worden blootgesteld aan trillingen via zogenoemde grenswaarden en actiewaarden.

Ga verder naar Arbobesluit (hoofdstuk 6, afdeling 3a) (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).