Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 4.108 en 4.109 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie

Artikelen 4.108 en 4.109 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gaan over zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie:  blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsverboden enkele biologische agentia.

Ga verder naar Arbobesluit artikelen 4.108 en 4.109 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).