Arbobesluit artikel 8.3 - Beschikbaarheid en gebruik PBM

In artikel 8.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) vind je meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ga naar Arbobesluit Artikel 8.3 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).