Arbobesluit artikel 7.23a - Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen

Artikel 7.23a van het Arbobesluit gaat over specifieke bepalingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Ga naar Arbobesluit artikel 7.23a (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl).