Arbobesluit artikel 4.1b - Zorgplicht van de werkgever

In artikel 4.1b van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) vind je meer informatie over de zorgplicht van de werkgever.

Ga naar Arbobesluit artikel 4.1b (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)