Arbobesluit artikel 4.105 - Jeugdigen: arbeidsverboden gevaarlijke stoffen en biologische agentia

In artikel 4.105 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) vind je meer informatie over jeugdigen, en dan in het bijzonder: arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Ga verder naar Arbobesluit artikel 4.105 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)