Arbeidstijdenwet artikel 3.4

Artikel 3.4 van de Arbeidstijdenwet gaat over voorlichting.

Ga naar Arbeidstijdenwet artikel 3.4 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)