Arbeidstijdenwet artikel 3.2 - Het verbod van kinderarbeid

Artikel 3.2 van de Arbeidstijdenwet gaat over het verbod van kinderarbeid.

Ga naar Arbeidstijdenwet artikel 3.2 (directe link naar het wetsartikel op wetten.overheid.nl)