Samenvatting: Revalidatie en terugkeer naar het werk: Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en de EU-lidstaten

Deze publicatie is een samenvatting van een verslag dat een overzicht geeft van de aanpak inzake revalidatie en terugkeer naar het werk in Europa. In het verslag worden de factoren geanalyseerd die mede bepalen of er in landen systemen voor revalidatie en terugkeer naar het werk worden ontwikkeld en ingevoerd, en worden specifieke succesfactoren van deze systemen in Europa aangewezen. In de conclusie worden relevante bevindingen met betrekking tot het beleid besproken en worden gebieden aangewezen waar aanvullend onderzoek nodig is om huidige hiaten in de kennis te overbruggen.

Ga naar de Samenvatting: Revalidatie en terugkeer naar het werk: Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en de EU-lidstaten.