Richtlijn 89/686/EEG, per 21 april 2018 Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit is een link naar de verordening (eu) 2016/425 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016, betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tevens de intrekking van richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

Ga hier naar de Richtlijn 89/686/EEG, per 21 april 2018 Verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen