Richtlijn 2014/33/EU Liften

Dit is een link naar de richtlijn 2014/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking).

Ga  hier naar de Richtlijn 2014/33/EU Liften