Napo Film

Napo is de held van een reeks bewustzijnsverhogende tekenfilms over veiligheid en gezondheid op het werk. Deze films zijn ideaal om de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid op het werk op een aantrekkelijke en informele manier over te brengen. Alle films van de reeks zijn zonder gesproken woord en ondertitels en kunnen dus door iedereen worden begrepen.

De Napo-film, waarin verschillende aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk in de context van een vergrijzende beroepsbevolking aan bod komen, laat zien hoe een werknemer daarmee te maken kan krijgen en erop kan reageren. Zoals in alle films van de reeks helpt Napo risico's aan te wijzen en draagt hij praktische oplossingen en suggesties voor verbetering aan.

Ga naar de Napo Film.