Dossier werkhouding (samenvatting)

Beknopte beschrijving van de oorzaken en gevolgen van een verkeerde werkhouding, plus overzicht van wetgeving, beleid en beheersmaatregelen ter voorkoming hiervan. Auteurs: Bart Visser / Margriet Formanoy (arbeidshygiënisten), Yolanda Kuis (arbeids- en organisatiedeskundige), Wil Duits (bedrijfsarts) Jan Doornbusch (veiligheidskundige).

Download Dossier werkhouding (samenvatting)