Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) - jaarverslag 2015

In 2015 is opnieuw gebleken dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen nog lang niet altijd worden nageleefd zoals is bedoeld door de wetgever. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) verricht belangrijk werk als het gaat om het signaleren en verbeteren hiervan.

Ga naar Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) - jaarverslag 2015