Casestudies - veiliger en gezonder werken op alle leeftijden

Op de website van de Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) - Healthy Workplaces - worden enkele praktische manieren beschreven waarop de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking met succes zijn aangepakt. Je vindt hier onder andere een leeftijdsmanagementprogramma bij een lokale overheid in Finland, de verandering van de organisatie van het werk bij een klein Duits dakdekkersbedrijf én een programma bij een Poolse naaifabriek in het kader waarvan nieuwe apparatuur en betere verlichting is geïnstalleerd en de organisatie van het werk is verbeterd, waardoor het aantal ongevallen tot nul is gereduceerd, het ziekteverzuim is afgenomen en de precisie is toegenomen.

Ga naar Casestudies - veiliger en gezonder werken op alle leeftijden