Basisinspectiemodule Nederlandse Arbeidsinspectie

Een BasisInspectieModule (BIM) is een werkinstructie voor inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Basisinspectiemodules zijn primair bedoeld voor intern gebruik door de Arbeidsinspectie, maar kunnen ook door derden worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop geïnspecteerd wordt.

Basisinspectiemodules zijn opgesteld aan de hand van de stand van de techniek. Werkwijzen zijn algemeen omschreven en inspecteurs van de Arbeidsinspectie kunnen op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de beschreven werkwijze.

Op de website van de Arbeidsinspectie zijn diverse basisinspectiemodules te vinden, waaronder een Basisinspectiemodule Intern ongewenst gedrag, hijskraanwerkzaamheden, werkdruk, arbeidstijdenbeleid en blootstelling aan geluid.

Alle basisinspectiemodules op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.