Agressie op het werk

Dit onderzoek tracht een representatief beeld te geven van risicogroepen en ontwikkelingen op het terrein van agressie op het werk in Nederland, door de ogen van werknemers en werkgevers. Ten tweede beoogt het rapport, op basis van longitudinaal onderzoek onder werknemers, inzicht te geven in de relatie tussen psychosociale belasting op het werk en agressie op het werk. Tot slot wordt de impact van agressie op de werkbeleving, gezondheid, het functioneren en het welbevinden van de werknemer en op de organisatie als geheel uitgelicht.

Ga verder naar Agressie op het werk