Druk werk?! Omgaan met werkdruk en stress

Brochure van de Stichting van de Arbeid over werkdruk. De brochure is bedoeld voor iedereen die in de onderneming actief is, van werkvloer tot management. Ze is gericht op het voorkómen en tijdig aanpakken van werkdrukproblemen.

Download brochure Aanpakken werkdruk