KIDARTS 2.0

Het KIDARTS 2.0 meetinstrument kan gebruikt worden om het welzijn van kinderen die in culturele producties werkzaam zijn te monitoren.

De KIDARTS 2.0 is een instrument dat werkgevers (zoals producenten of castingbureaus) zelf kunnen inzetten bij individuele kinderen. Het meetinstrument KIDARTS 2.0 bestaat uit twee delen: het eerste deel is bestemd voor de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, het tweede deel is bestemd voor het kind zelf. De KIDARTS 2.0 vragenlijst kan digitaal of op papier worden afgenomen.

De KIDARTS 2.0 en de bijbehorende instructie voor afname kan vrij van kosten worden gedownload. 

Achtergrondinformatie

Een groeiend aantal kinderen treedt op in tv-, theater- en filmproducties, spreekt stemmen in of werkt mee aan reclames en fotoshoots. Kinderen zijn echter kwetsbaar, en vooral jonge kinderen zijn vaak nog afhankelijk van hun ouders en anderen om voor hen op te komen en hun belangen te behartigen.

In Nederland kunnen producenten van culturele producties voor kinderen een ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. In april 2016 zijn de regels rondom deze ontheffing aangepast. In dit verband heeft het ministerie van SZW TNO gevraagd om een meetmethode te ontwikkelen die inzicht geeft in het welzijn, (kwaliteit van leven) en de belastbaarheid van kunstkinderen. Zie ook het onderwerp Cultureel werk door kinderen op het Arboportaal.