Animatie Eerlijk, gezond en veilig werk - hoe werk je aan goed werkgeverschap?

Eerlijk, gezond en veilig werken: dit gaat over goed werkgeverschap door werkgevers in grote en kleine bedrijven en in verschillende branches. Maar wat houdt het precies in? Hoe kun je je aanpak als branche en als werkgever optimaliseren? Deze animatie laat zien in welke lagen binnen werk en beleid eerlijk, gezond en veilig werk doorklinken. En hoe je hier het meest uit kunt halen als zowel branche, werkgever als werknemer.

Animatie Eerlijk, gezond en veilig werk - hoe werk je aan goed werkgeverschap?

Een belangrijke basis voor goed werkgeverschap is eerlijk, gezond en veilig
werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever. Maar ook de
branche en de werknemer hebben hierin een belangrijke rol.

De branche kan werkgevers begeleiden in het ontwikkelen van een eerlijk,
gezond en veilig beleid. Door te ondersteunen met kennis en expertise en te
faciliteren via keurmerken of gedragscodes.

De werknemer kan ideeen aandragen om eerlijk, gezond en veilig werk
in de praktijk handen en voeten te geven. Het is dus belangrijk dat iedere
werknemer weet wat eerlijk, gezond en veilig werk voor hem of haar
betekent.

Dit helpt de werkgever om gericht aandacht te besteden aan eerlijk, gezond
en veilig werk.

Werknemers worden eerlijk beloond. En iedere werknemer werkt veilig in
een gezonde werkomgeving met de juiste arbeidsmiddelen. Of het nu om
een vaste, flexibele óf oproepkracht gaat.

Gezamenlijk zorgen we voor een goede behandeling en een passende
beloning.

Investeer dus samen in eerlijk, gezond en veilig werk. Want goed werk,
werkt goed!