Verslag slotsymposium kwaliteitstafel

Van 2018 tot 2020 is de Kwaliteitstafel op zoek gegaan naar oplossingen en aanbevelingen om de instroom in de opleiding van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen door het bevorderen van duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Op 2 oktober jl. presenteerde de Kwaliteitstafel haar bevindingen en adviezen aan staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout tijdens het slotsymposium ‘Maak werk van Kwaliteit’. Lees hier het verslag van dit symposium.