Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit verplichten bedrijven om bij het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar halen van een bouwwerk, er een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld door een gekwalificeerd bedrijf.

Maar er zijn door de jaren heen uitzonderingen ontstaan op deze regel. Hoe zit het met deze uitzonderingen? Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW hebben dit laten inventariseren en de onderbouwing laten samenbrengen in een rapport. Dit rapport verschaft inzicht en redenen van de uitzonderingen die worden beschreven in de drie besluiten.