Rapport 'Versterkt aanpakken moeilijk waarneembare arbeidsrisico's'

In dit rapport is op basis van resultaten van onderzoek gekeken naar de manier waarop verschillende branches om kunnen gaan met moeilijk waarneembare arbeidsrisico's. Wat ze moeten ondernemen om deze risico's onder de aandacht te brengen en te houden. Er is in het onderzoek gekeken naar vier hoofdcategorieën risico’s, namelijk gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting en fysische arbeidsbelasting.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door Bureau Bartels in 2014 en het eerste kwartaal van 2015.