Handvat Gedragscode Gezond en Veilig Werken

Dit handvat, ontwikkeld door TNO, helpt u stapsgewijs te verkennen of:

  • Een vorm van zelfregulering passend is om gezond en veilig werken te bevorderen binnen de branche of bijvoorbeeld binnen een keten van bedrijven.
  • Een gedragscode het juiste instrument is om een specifiek doel te bereiken.
  • Hoe een gedragscode valt te ontwikkelen, implementeren en borgen.