Definitie loonwaarde

Het begrip loonwaarde in het kader van de Wet verbetering poortwachter bepaalt de economische waarde van arbeid. Loonwaarde, bijvoorbeeld van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, wordt vastgesteld als economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid van deze werknemer. Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. In onderstaande documenten wordt het begrip loonwaarde verder toegelicht: