Nieuwsbrief Certificatie 26 (nummer , 2017)

Dit is de derde nieuwsbrief van 2017. In deze nieuwsbrief leest u In de nieuwsbrief leest u over de aanpassing Arbobesluit voor overgang naar aanwijzing op basis van accreditatie, de overgang van beoordelen naar accreditatie, overgangsregeling aanwijzing certificerende instellingen en de invoering persoonsregistratie.