Notitie ‘Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) in de context van werk en biologische agentia’

Een werknemer die wordt of kan worden blootgesteld aan biologische agentia dient door de werkgever in de gelegenheid te worden gesteld een Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (AGO) te ondergaan (artikel 4.91 van het Arbobesluit). Maar hoe kan dit in de praktijk vorm krijgen? Op welke wijze kan een werkgever hieraan uiting geven? Deze notitie levert concrete aanknopingspunten voor uitvoering in de dagelijkse praktijk; ter ondersteuning van Arboprofessionals in hun adviserende rol. Het AGO is onderdeel van preventieve en beschermende maatregelen van optimale zorg voor de gezondheid van werknemers.