Nieuwsbrief Certificatie 6 (oktober 2009)

Er is door SZW en anderen hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en invoering van het nieuwe stelsel. Met name is veel tijd en energie gestoken in het beoordelen en toetsen van de door de Beheerstichtingen ontwikkelde, nieuwe schema’s voor aanwijzing en toezicht en de werkveldspecifieke certificatieschema’s.