Nieuwsbrief Certificatie 4 (maart 2009)

Het overgangsbeleid voor de bestaande en nieuwe cki’s is in beeld gebracht, evenals de stand van zaken van de wetgeving. Het voorstel tot wijziging van het Arbeidsomstandigheden-besluit en de relevante Warenwetbesluiten is akkoord bevonden door de Ministerraad en is inmiddels voor advies aangeboden aan de Raad van State.