Nieuwsbrief Certificatie 3 (januari 2009)

Op 27 november j.l. organiseerde de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) voor de vijfde keer op rij de zeer goed bezochte ‘dag voor de certificerende en keurende instellingen (cki’s)’. Onderdeel van deze dag was een toelichting op de asbestgerelateerde projecten uit 2008 van de eenheid Arbeidsveiligheid van IWI.