Factsheet second opinion

Als een werknemer twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan hij vragen om een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De second opinion geeft een werknemer het recht om advies van een andere bedrijfsarts te vragen. Lees meer over de second opinion in de factsheet: