Het inzetbaarheidsgesprek

Een inzetbaarheidgesprek gaat over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en behoeftes van werknemers. Het gaat om uitwisselen van ideeën en mogelijkheden in een gelijkwaardig gesprek. Hier leest u de vijf belangrijkste aspecten van het inzetbaarheidsgesprek.