Vivre

'Dit is uniek: de meeste organisaties besteden dit uit, maar Vivre wil zelfvoorzienend zijn.’

Praktijkverhaal 14 - Vivre

Over het bedrijf

Vivre is een aanbieder van woon-, welzijn- en zorgdiensten voor ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Mergelland. Vivre heeft diverse verpleeghuizen, zorgcentra en woningen voor ouderen. Met vijftien locaties biedt de organisatie diverse diensten op maat aan. Mensen die gebruik maken van de diensten van Vivre zijn vaak op leeftijd en chronisch ziek, en zoeken veiligheid, aandacht en zonodig zorg. Vivre realiseert hiervoor de randvoorwaarden: fijn wonen, een aantrekkelijk welzijnspakket en uitstekende zorg.

Wat hebben we gedaan?

Vivre heeft onder meer HR-medewerkers opgeleid om adviesgesprekken te voeren. Dit is uniek: de meeste organisaties besteden dit uit, maar Vivre wil zelfvoorzienend zijn. Daarnaast heeft Vivre een ontwikkelboog ontwikkeld: een tool op intranet, die medewerkers de weg wijst bij vragen over bijvoorbeeld hun loopbaan, sporten of werkdruk. Sinds een jaar is Vivre verder bezig met een vitaliteitsagenda. Iedere maand wordt er een workshop gegeven waar medewerkers vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Het zijn altijd onderwerpen die een raakvlak hebben met duurzame inzetbaarheid, en waar medewerkers zich verder mee kunnen ontwikkelen: loopbaan, sporten, mindfullness. 

Wat heeft het opgeleverd?

Medewerkers zijn productiever en zijn zeer tevreden over wat Vivre als organisatie voor hun betekent. Medewerkers ondernemen tegenwoordig ook zelf actie.

Gouden tip

Maak van duurzame inzetbaarheid een meerjarenplan en herhaal de werkvermogensmonitor eens in de paar jaar. Zie het dus niet als een eenmalige actie.